În atenția părinților

În conformitate Regulamentului de evidenţă, înmatriculare şi transfer a copiilor cu vârsta de 0-6/7 ani în instituţiile publice de educaţie timpurie de tip general (educaţie antepreşcolară şi învăţământ preşcolar), special, sanatorial şi complexele educaţionale – şcoli primare – grădiniţe din oraşul Chişinău comisia de evidență, înmatriculare și transfer a copiilor din IET nr.92 va activa săptămânal conform graficului:

Marți: 13.00-15.00

Vineri: 13.00-15.00

 

Inmatricularea se va efectua:

 • 05-30.06 a fiecărui an – conform districtului;
 • 08-30.08 a fiecărui an – în baza locurilor libere.

 

Depunerea cererii în IET nr.92 se efectuează accesând site-ul http://egradinita.md/;

Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului căruia nu se prezintă pe parcursul etapelor pentru a depune cerere, nu i se păstrează locul în instituţie.

Dosarul copilului la depunerea în grădiniță trebuie să conțină:

 1. Cererea pe numele directorului instituţiei de educaţie timpurie;
 2. Copia buletinului de identitate cu viză de domiciliu sau reşedinţă, sau a altui document care confirmă locul de şedere în districtul şcolar:
 • Contract de chirie;
 • Contract de investiţii;
 • Certificat de componenţă de familie eliberat de Preşedintele asociaţiei locatarilor;
 • Certificat de componenţă de familie eliberat de SEL;
 • Certificat de la poliţie.
 1. Copia certificatului de naştere a copilului;
 2. Extrasul din istoria dezvoltării copilului cu concluziile despre starea sănătăţii lui, fişa cu date despre vaccinare şi, după caz, recomandări privind asistenţa/îngrijirea, confirmate de semnătura medicului şi ştampila centrului local de sănătate;
 3. Certificat-confirmare despre absenţa contactului cu bolile contagioase în perioada pre-înscriere, conform indicaţiilor structurilor de sănătate, validat prin semnătura şi ştampila medicului de familie şi eliberat cu 24 ore înainte de începerea frecventării instituţiei;
 4. Alte documente necesare stabilirii suportului social.

 

 

Pentru detalii acesați www.egradinita.md