Sindicate

Structura sindicatelor din instituţia nr.92: președintele sindicatelor, secretarul; membrii sindicali – 29 membri.

Există Statutul Federației Sindicale a Educației și Științei din RM

Este încheiat  Contractul colectiv de muncă pe anii 2016- 2020 între înstituția de învățămînt preșcolar nr.92 și membrii sindicatelor.