Cadre didactice

Instituția dispune de cadre didactice de bună calitate, capabile să transforme actul didactic  într-un demers modern, dinamic în pas cu noile orientări în educația timpurie.

Numar total de cadre didactice – 14, dintre care 1- metodist ,

1 conducător muzical.

Cadre didactice  cu grad II – 8

Cadre didactice cu studii superioare – 10