CV-ul directorului

 

 

 

Director interimar

Educație și formare 

Masterat – Managementul educațional, U.P.S.„Ion Creangă”, mun.Chișinău, 2020

Masterat – Psihologie, U.S.B. „Alecu Russo”, mun.Bălți, 2018

Licența – Specialitatea psihologie ,U.S.B. „Alecu Russo”, mun.Bălți, 2007

 

Grad didactic I conferit în 2014

Grad didactic II conferit în 2009

 

Stagiu pedagogic-12 ani.

 

Competențe și aptitudini organizatorice:

Capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric,

aptitudini de coordonare.

Punctualitate, capacitatea de a lua decizii.

Capacitatea de a analiza sarcini.

Spirit competitiv, punctualitate, exigență,responsabilitate, curaj, perseverență.