Control tematic:„Eficacitatea realizării educației moral-civice și patriotice la preșcolari”.

IET nr.92 săptămînele aceastea se află în control tematic cu tema: „Eficacitatea realizării educației moral-civice și patriotice la preșcolari”.

Cadrele didactice, zilnic oferă copiilor posibilitatea de a-și cunoaște țara lor și meleagurile străbune, căci Moldova este o țară frumoasă, cum nu e alta pe lume. Aplică în practică diferite strategii, metode interactive, ce corespund cerințelor curriculare și particularităților de vîrstă a copiilor. Împreună cu părinții, copiii au pregătit diferite postere, pliante, cărțulii, informații despre bogățiile Moldovei, tradiții, port național, personalități marcante, ospitalitatea moldovenilor, etc.

Înțelegem, că în zilele noastre, la capitolul patriotism stăm din păcate din  ce în ce mai prost. Și, fiind o temă mai dureroasă pentru societatea noastră, am considerat, că daca cu toții, încă de la vîrsta fragedă, vom încerca să dovedim la copii, că dragostea de țară înseamnă dragostea pentru  locul în care te-ai născut şi crescut, pentru  locul în care ai rostit pentru prima oară cuvântul mama, e dragostea pentru părinţii, fraţii, surorile şi bunicii care îţi spuneau povesti la gura focului, iarna. Dragostea de ţară înseamnă dragostea pentru câmpiile mănoase şi viile bogate, înseamnă dragostea pentru oraşele şi satele cu ţăranii harnici şi credincioşi cu mâinile mirosind a pământ şi fân proaspăt, cu frumoasele obiceiuri şi tradiţii strămoşeşti, cu inegalabilele doine şi minunatele cântece şi jocuri  populare. Dragostea de patrie e dragostea, admiraţia, respectul pentru bravii eroi ai neamului, poeți și scriitori, pentru dulcea limbă strămoşească – limba română, care este una dintre cele mai frumoase limbi vorbite din lume,  este dragostea pentru pământul străbun. Atunci, vom fi siguri că generațiile de copii, care le creștem și educăm vor fi mîndri de rădăcinile noastre, de istoria noastră, de frumuseţea plaiului nostru. Deoarece, doar aici te poţi simţi tu, român adevărat, acasă la tine.

În incinta instituției am organizat și o expoziție cu genericul :”Moldova mea, Țară străbună”, unde cu mare drag, devotament și interes s-au implicat de la mic și pînă la mare, toate grupele de vîrstă , împreună cu părinții.

Tot în aceste săptămîni am petrecut cu cadrele didactice și un seminar teoretico-practic la tema dată, la care educatorii au participat cu mare interes și dăruire, demonstrînd astfel, că copiii noștri au de la cine învăța lucruri frumoase.

S-au desfășurat și activități demonstrative la această temă, unde și copiii ne-au demonstrat, că cunosc foarte multe lucruri interesante despre țara lor, ceea ce ne-a bucurat nespus de mult.